Rezervačný formulár DogTime

Letné prázdniny s DogTime

Prihlasujem moje dieťa na pobytový týždeň so zameraním na oboznámenie sa s kynológiou a aktivitami s tým spojenými, ktorý organizuje SZČO Monika Buzová - DogTime.

Termín pobytu *

Údaje o dieťati

Meno a priezvisko dieťaťa *
Dátum narodenia *
Adresa bydliska, na ktorej sa dieťa zdržuje *
Zdravotný stav, informácie o dieťati *

Údaje o rodičovi / zákonnom zástupcovi

Meno a priezvisko *
Adresa trvalého bydliska *
Telefónne číslo 1 *
Telefónne číslo 2 *
e-mail *

Dátum *

Odoslaním tohoto rezervačného formulára súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti DogTime. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy klientov DogTime, v súlade s čl. 13 a 14 GDPR (General Data Protection Regulation) - Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov a v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov . Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

Opište číslo