DogTime záujmový krúžok

 

" Deti sa môžu tešiť na špeciálne cvičených psích kamarátov. "


 

 

V našom krúžku sú vítané všetky deti vo veku od 6 do 13 rokov, ktorí majú radi chlpáčov a chcú sa o nich dozvedieť a naučiť sa viac.

 

Našim cieľom bude interpretácia známeho výroku :

"pes je najlepším priateľom človeka".

Deti sa naučia ako správne manipulovať so psami, ako sa o ne správne starať, dostanú informácie o výžive a starostlivosti,oboznámime ich so základmi výcviku a výchovy psa a dostanú rady pri odstraňovaní zlozvykov a problémov v správaní štvornohých kamarátov. Silnú úlohu tu bude zohrávať zážitok - deti sa budú nie len učiť nové veci, ale budú mať možnosť vyskúšať si všetko na sebe. Deti budú aktívne zapájané do rôznych činností ako napr. česanie a strihanie psa, učenie trikov, učenie správnej intonácie hlasu pri ovládaní psa, využívanie canisterapie v praxi (polohovanie) a mnoho iných aktivít. Vďaka prežitému zážitku si so sebou odnesú omnoho viac upevnených informácií, ktoré budú môcť využiť a uplatniť aj v reálnych životných situáciách.

Je veľmi prínosné ak majú deti so zvieratami vytvorený silný vzťah. Psy ich učia k zodpovednosti, empatii, dôvere a vzájomnému rešpektu.

 

Priebeh krúžku je vždy prispôsobený veku a zručnostiam detí.

 

Kde a kedy sa bude záujmový krúžok konať

 

 

ZŠ Za kasárňou, BA - streda 14:00-15:00 hod.

ZŠ Nevädzová, BA - streda 15:40-16:40 hod.

ZŠ Medzilaborecká, BA - štvrtok 14:00-15:00 hod.

ZŠ Drieňová, BA - štvrtok 15:40-16:40 hod.   

                       
 
 
V prípade, že nás nenájdete vo vašej škole, informujte sa na voľné miesta na horeuvedených školách.

 

Koľko to bude stáť ?

Platba polročne dopredu
 
Myjava, Senica a okolie - individuálne hodiny-cena dohodou

Bratislava - zostatková cena 60 EUR - I. polrok

Bratislava - 153 eur / 18 lekcií - II. polrok

 

Ako často sa budeme v krúžku stretávať ?

Jedenkrát týždenne, vždy počas ŠKD, 30 lekcií počas školského roka.

 

Kde sa môžem prihlásiť ?

TU - online na našej webstránke www.dogtime.sk (viď nižšie "priháška")

 


Prihláška do krúžku "DogTime"

prihláška do *
 
 
Adresa školy / škôlky
Trieda

Údaje o dieťati

Meno dieťaťa *
Priezvisko dieťaťa *
Dátum narodenia *
Štátna príslušnosť *
Adresa trval. bydliska *
Zdravotný stav *
 
Zdravotné obmedzenia *

Údaje o rodičovi / zákonnom zástupcovi

Meno a priezvisko *
Adresa trval. bydliska *
Telefón *
e-mail *

Dátum *

Odoslaním tohoto rezervačného formulára súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti DogTime. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy klientov DogTime, v súlade s čl. 13 a 14 GDPR (General Data Protection Regulation) - Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov a v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov . Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

Odpíšte číslo
ZDIEĽAJ DOGTIME