DogTime záujmový krúžok

Prihlás sa čo najskôr a získaj  lekciu ZDARMA ! ! !

 

 

"Terapeutický pes je pokojný a vyrovnaný, trpezlivý, zvyknutý na dotyky, neprejavuje agresivitu a je k okoliu  priateľský.

Pes terapeut dokáže pomôcť, upokojiť i potešiť každého."

 

V našom krúžku sú vítané všetky deti vo veku od 3 do 13 rokov, ktorí majú radi chlpáčov a chcú sa o nich dozvedieť a naučiť sa viac.

 

Našim cieľom bude interpretácia známeho výroku :

"pes je najlepším priateľom človeka".

Deti sa naučia ako správne manipulovať so psami, ako sa o ne správne starať, dostanú informácie o výžive a starostlivosti,oboznámime ich so základmi výcviku a výchovy psa a dostanú rady pri odstraňovaní zlozvykov a problémov v správaní štvornohých kamarátov. Silnú úlohu tu bude zohrávať zážitok - deti sa budú nie len učiť nové veci, ale budú mať možnosť vyskúšať si všetko na sebe.Deti budú aktívne zapájané do rôznych činností ako napr. česanie a strihanie psa, učenie trikov, učenie správnej intonácie hlasu pri ovládaní psa, využívanie canisterapie v praxi (polohovanie) a mnoho iných aktivít. Vďaka prežitému zážitku si so sebou odnesú omnoho viac upevnených informácií, ktoré budú môcť využiť a uplatniť aj v reálnych životných situáciách.

Je veľmi prínosné ak majú deti so zvieratami vytvorený silný vzťah. Psy ich učia napríklad k zodpovednosti, empatii, dôvere a vzájomnému rešpektu.

Takáto forma canisterapie je mimoriadne vhodná aj pre deti s poruchou pozornosti (ADD) a hyperaktivity (ADHD) , kde pozitívne pôsobenie psa je nepopierateľné.

 

Priebeh krúžku je vždy prispôsobený veku a zručnostiam detí.

Žiaci v ZŠ budú mať možnosť osobne sa stretnúť aj so psom asistenčným a besedovať s veterinárnym lekárom z Vetambulancie. 

 

Kde a kedy sa bude záujmový krúžok konať

                  
                          ZŠ Za kasárňou - streda o 14:00
                          ZŠ Medzilaborecká - štvrtok o 14:00
                          ZŠ Drieňová - štvrtok 15:30
 
V prípade, že nás nenájdete vo vašej škole, informujte sa na voľné miesta na horeuvedených školách.

 

Koľko to bude stáť ?

8,50 eur / hodina v ZŠ
7 eur / hodina v MŠ

 

Ako často sa budeme v krúžku stretávať ?

Jedenkrát týždenne, vždy počas ŠKD.

Kde sa môžem prihlásiť ?

TU - online na našej webstránke www.dogtime.sk (viď nižšie "priháška")

 


Prihláška do krúžku "DogTime"

prihláška do *
 
 
Adresa školy / škôlky *
Trieda *

Údaje o dieťati

Meno dieťaťa *
Priezvisko dieťaťa *
Dátum narodenia *
Štátna príslušnosť *
Adresa trval. bydliska *
Zdravotný stav *
 
Zdravotné obmedzenia *

Údaje o rodičovi / zákonnom zástupcovi

Meno a priezvisko *
Adresa trval. bydliska *
Telefón *
e-mail *

Dátum *

Odoslaním tohoto rezervačného formulára súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti DogTime. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy klientov DogTime, v súlade s čl. 13 a 14 GDPR (General Data Protection Regulation) - Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov a v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov . Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

Odpíšte číslo
TOPlist