Home 

 

 

VÝCVIK PSA
Výcvik psa je fascinujúci proces, ktorý nám umožňuje nielen naučiť našich štvornohých priateľov rôznym zručnostiam a správaniu, ale aj posilniť vzťah medzi nami a našimi miláčikmi. Ako majitelia psov často hľadáme spôsoby, ako zlepšiť vzdelávanie a vedenie našich domácich miláčikov, aby sme spolu dosiahli harmonické spolunažívanie. Nenechajte, aby problémy so správaním vášho psa ovplyvňovali váš život. Vyberte si niektorý z nižšie ponúkaných produktov a zažite tú úžasnú zmenu, ktorú prináša poslušný a šťastný pes.
 
1. Individuálne tréningy pod naším vedením, spolu s vami a vašim psom 
2. Internátny výcvik psa - 2 týždne
3. Internátny výcvik psa - 4 týždne
 
Individuálne tréningy

Spolupráca medzi majiteľom, psom a trénerom


Predstavte si, že ste práve privítali nového štvornohého člena do svojej rodiny. Je to vzrušujúci okamih plný radosti a očakávaní. No čoskoro zistíte, že váš pes potrebuje trochu usmernenia a vedenia, aby sa stal poslušným a šťastným spoločníkom. Tu prichádza na rad individualny tréning, kde majiteľ cvičí so svojim psom pod vedením skúseného trénera.

Individualny tréning je ako tanečná lekcia, kde pes a jeho majiteľ spolu nadväzujú harmonický vzťah pod taktovkou trénera. Tréner je tu ako dirigent, ktorý pomáha obom partnerom zladiť svoje kroky a naučiť sa spolupracovať v dokonalom súlade.

Tento typ tréningu sa zvyčajne realizuje v DogTime, kde sa spolu budeme stretávať a začneme pracovať na vytvorení pevných základov výchovy a výcviku vášho psa. Tréningy prebiehajú vonku na čerstvom vzduchu, kde sa pes môže voľne pohybovať a učiť sa v prirodzenom prostredí. Vonkajšie prostredie ponúka množstvo príležitostí pre rôzne cvičenia. 
V prípade potreby alebo podľa predstáv klienta je možné presunúť tréningy do iného prostredia. Napríklad, ak váš pes má problém s nežiaducim správaním sa v domácom prostredí, tréner môže navštíviť váš domov a pomôcť vám priamo na mieste. Ď
aľším príkladom je nevhodné správanie sa psa v meste medzi ľuďmi. V tomto prípade sa tréning môže realizovať práve na rušnom mieste mesta, kde sa pod vedením trénera naučíte správne reagovať na nežiadúce správanie vášho miláčika.Týmto spôsobom sa zabezpečí, že tréning bude čo najefektívnejší a prispôsobený potrebám psa aj majiteľa.


Pri individualnom tréningu je dôležité zdôrazniť, že tréner tu usmerňuje a edukuje najmä majiteľa psa a nie psa samotného. Ako majiteľ psa sa musíte naučiť správne komunikovať so svojím štvornohým priateľom, aby ste mu vedeli dať jasné pokyny a pochopiť jeho potreby. 


Individualny tréning je teda skvelou voľbou pre tých, ktorí si želajú osobný prístup a chcú pracovať so svojím psom pod vedením odborníka.

Je to ako mať vlastného súkromného učiteľa tanca, ktorý vás naučí krásne valčík s vašim verným spoločníkom. A keď sa raz naučíte správne kroky, budete môcť spolu tancovať celý život.

Odporúčame absolvovať tréning s vašim psom 1 až 2krát do týždňa. Jedna lekcia trvá 45-60 minút, v závislosti od fyzickej a psychickej kondícii vášho psa. Je dôležité sledovať, ako sa pes počas tréningu cíti, aby sme nevyčerpali jeho energiu a záujem o učenie.

Celkový počet potrebných tréningov je veľmi individuálny a závisí na konkrétnom psovi a jeho majiteľovi. Zväčša postačuje absolvovať 15-20 lekcií, aby ste dosiahli požadovaný pokrok vo výcviku. Po tomto počte tréningov by ste mali byť schopní viesť tréning so svojim psom sami.


Internátny výcvik psa

 

▫️Cena zahŕňa ubytovanie a výcvik psa

Ako získať za dva-štyri týždne poslušnejšieho psa

 
Predstavte si, že máte psa, ktorý chodí pekne na voľnom vodítku a reaguje na vaše povelové slová ako "ku mne",  "sadni", "lahni" alebo "čakaj". Znie to ako sen, však? No, tento sen sa môže stať skutočnosťou.
 
Internátny výcvik psa je forma výcviku, pri ktorej pes strávi určitú dobu (väčšinou 2-4 týždne) u profesionálneho trénera. Počas tejto doby sa pes naučí základné povely a správanie, ktoré sú potrebné pre harmonický život s jeho majiteľom. Tento typ výcviku je obzvlášť vhodný pre ľudí, ktorí nemajú dostatok času alebo skúseností na to, aby svojho psa začali cvičiť a viedli správnym smerom.
 
Ako prebieha internátny výcvik psa?
 
Dvojtýždňový výcvik
Počas prvých dvoch týždňov sa pes zoznámi s novým prostredím a trénerom. Tréner začne učiť psa základným povelom, ako sú "sadni", "ľahni" a "miesto". Pes sa tiež naučí reagovať na povel "čakaj", ktorý je dôležitý pre jeho bezpečnosť a kontrolu. Okrem toho získa prvotný nácvik povelu "ku mne" a prvotný nácvik chôdze na uvoľnenom vodítku s postupnou minimalizáciou ťahania.
 
Štvortýždňový výcvik
Po dvoch týždňoch intenzívneho výcviku pokračuje pes vo svojom vzdelávaní ďalšie dva týždne. Počas tejto doby sa pes zdokonalí vo všetkých základných poveloch a už takmer vôbec neťahá na vodítku. V tomto štádiu by mal byť pes schopný reagovať na povely aj vo väčších vzdialenostiach a za rôznych podmienok.
 
Je dôležité si uvedomiť, že po štyroch týždňoch internátneho výcviku nebude pes  "perfektne" vycvičený. Výcvik psa je proces, ktorý vyžaduje trpezlivosť a neustále opakovanie. Preto je dôležité, aby majiteľ pokračoval vo výcviku aj po návrate domov.
 
Internátny výcvik psa je účinná metóda, ako za relatívne krátky čas dosiahnuť značné pokroky vo výchove vášho štvornohého priateľa. Po dvoch alebo štyroch týždňoch strávených u profesionálneho trénera bude váš pes poslušnejší, šťastnejší a lepšie pripravený na život s vami. Avšak nezabúdajte, že výcvik psa je neustály proces, ktorý si vyžaduje trpezlivosť a angažovanosť aj zo strany majiteľa.

 Home